ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από χρήσιμα έντυπα που θα υπενθυμίζουν σε εσάς και τους ασθενείς σας τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις σχετικά με την τοφασιτινίμπη, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λάβετε.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είστε επαγγελματίας υγείας

Κάρτα προειδοποίησης ασθενούς

Αυτό το φυλλάδιο μεγέθους τσέπης έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μπορούν οι ασθενείς να έχουν μαζί τους σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας. Συνοψίζει τις πληροφορίες ασφαλείας που θα πρέπει να κατανοήσουν οι ασθενείς πριν αρχίσουν τη θεραπεία με τοφασιτινίμπη. Επίσης, περιγράφει τι θα πρέπει να προσέχουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και πότε να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους αν έχουν οποιαδήποτε ανησυχία ή πρόβλημα που σχετίζεται με τη θεραπεία.

Λίστα ελέγχου έναρξης της θεραπείας για τους θεράποντες ιατρούς της τοφασιτινίμπης...

Αυτό το φυλλάδιο παρέχεται για να υπενθυμίζει στους θεράποντες ιατρούς τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της τοφασιτινίμπης, καθώς και τα συνιστώμενα μέτρα που πρέπει να λάβουν πριν τη χορήγηση της πρώτης δόσης.

Λίστα ελέγχου διατήρησης της θεραπείας για τους θεράποντες ιατρούς της...

Παρέχει στους θεράποντες ιατρούς μία λίστα ελέγχου των κινδύνων της θεραπείας που πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας των ασθενών με τοφασιτινίμπη, καθώς και των συνιστώμενων εξετάσεων που θα πρέπει να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Αυτό το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης παρέχεται για τους ασθενείς στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί τοφασιτινίμπη και παρουσιάζει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση, καθώς και συμβουλές για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν προκειμένου να διασφαλίσουν την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) της τοφασιτινίμπης παρέχει πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν ένα φάρμακο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επικαιροποιείται κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους θεράποντες ιατρούς

Το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους θεράποντες ιατρούς παρέχει σύντομες αλλά περιεκτικές οδηγίες για όλες τις σημαντικές πτυχές της συνταγογράφησης της τοφασιτινίμπης: θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις, δοσολογία, χορήγηση, παρακολούθηση, εργαστηριακές παραμέτρους, προφυλάξεις και προειδοποιήσεις, συμβουλευτική ασθενών, αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και συνοπτικό σχέδιο διαχείρισης κινδύνου.

Για να αποκτήσετε εκτυπωμένα τα υλικά που περιγράφονται εδώ ή για να αναφέρετε ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες, επικοινωνήστε άμεσα με την Pfizer Ελλάς ΑΕ, στο τηλέφωνο 210 6785800. Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του XELJANZ μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

- Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral.

- Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213

-2040380 ή 213-2040337.

-Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο τηλέφωνο 210 6549585.

 

Ημερομηνία: 02/2018

XELZ-EL-WEB, V1.0